Sveto Pismo staroga i novoga zaveta

(prevod: Đuro daničić i vuk stefanović karadžić)

Otkrijte neprocenjivo blago Biblije, Knjige nad knjigama!

Čežnja vekova

(Elen G. Vajt)

»Čežnja vekova« je poklon svakoj osobi koja voli dobru knjigu. Ova knjiga zaslužuje značajno mesto među mnogima koje su do sada napisane, jer kao retko koja opisuje požrtvovanost, ljubav, pravdu i mudrost koju je svet mogao da vidi u životu i rečima Isusa Hrista.

 

od boga ostavljeni bog

(Nelson Dvajt)

Ova knjižica pogađa u srce, prevazilazeći ustaljene religiozne kalupe i ispitujući Hristov očajnički krik sa krsta… „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“
      Autor Nelson Dvajt kaže: „Ako krst za nas postane simbol fizičkog bola, promašili smo kritičnu tačku.“
     

Put, istina i život

(dr Radiša Antić)

 

Ako postoje zidovi zbog kojih imamo malo pravog znanja o Bogu, dopustimo da se oni čitanjem Biblije sruše. Ne zaboravimo da Božja prisutnost u životu čoveka znači život, dok Božje odsustvo znači smrt. Vratiti se Bogu znači vratiti se i samome sebi; bežati od Boga znači i otuđenje od nas samih. Neka proučavanje tema koje se nalaze u ovoj knjizi otvore novi put poznanja Boga. Bog postoji i Biblija to tvrdi kao aksiom. Prihvatimo to verom.

 

 

 

Put Hristu

(Elen G. Vajt)

Ova knjiga usmerava na Isusa kao na Jedinog koji može da zadovolji potrebe ljudskog bića, a korake onog koji sumnja i koji se spotiče uputi na „put mira“.

BOG JE LJUBAV, A TI

(Daglas Kuper)

Mnogo je dosad pisano o ljubavi, pravoj, iskonskoj, savršenoj…
Možemo li da volimo, uživamo li u pružanju isto toliko kao i u primanju ljubavi? Imamo li smelosti da prihvatimo takav izazov?
Da li praštamo i zaboravljamo? Voleti nije uvek tako teško i može biti zanimljivo. Voleti je ponekad najdelikatnija akcija na svetu, ali zato donosi sjajnu i uzvišenu nagradu. Ova knjiga će vam pomoći ne samo da volite već i da upoznate nešto neobično čime ćete obogatiti svoj život.

 

 

 

 

MOĆ IZBORA

(Džeri A. Gledson)

Jednog jutra Džeri Gledson je stigao na predavanje. Napolju, jesenje lišće pokrivalo je tlo i veverice su skakutale, sakupljajući plodove i odnoseći ih u svoja gnezda. Dok je proučavao tematiku za taj dan, Meri, drugi student, ušla je u dvoranu. „Ne znam zašto uopšte studiramo, ili zašto smo ovde“, uzviknula je. „Mi smo slični onim vevericama napolju – rađamo se, živimo, umiremo i nestajemo. U čemu je uopšte značenje ovog života?“

 

Velika borba

(Elen G. Vajt)

Svet u kome živimo postoji i deluje u vremenu koje je opterećeno i rastrzano krizama različitih karaktera i intenziteta. Knjiga »Velika borba« pristupa ovom pitanju vrlo ozbiljno i vrlo argumentovano, tražeći u istorijskim izvorima korene te globalne krize. Zato je ova knjiga tokom svoje duge istorije stekla nepovrediv autoritet duhovnog dela, koje svoju vrednost i trajnost čvrsto ukorenjuje u Bibliji.

Sukob istine i zablude

(Elen G. Vajt)

Istina ili zabluda, pitanje koje nas prati često od najbenignijih situacija do situacija koje odlučuju o pravcu kojim se kreće naš život, pa čak i o nastavku ili prestanku istog. Gde je istina? A samo je jedna!
Ova knjiga razbija zablude argumentima koji su neosporni i ubedljivi za ljude koji traže i žele da spoznaju istinu o prošlim i današnjim vremenima. Pisac ove knjige temelji sve svoje stavove na Bibliji uz koju je provela čitav svoj život na čemu je izgradila i autoritet autentičnog tumača biblijskih tekstova.

DOBRA VEST JE BOLJA NEGO ŠTO MISLITE

(Robert. Dž. Vilend )

Dobra vest jednom očajniku može da učini više dobra nego lekovi. Tokom vekova, još od vremena Hristovih apostola, loša vest je tesno prianjala uz jevanđelje poput školjki za trup broda. Inteligentna ljudska bića su zbunjena; njihov urođeni zdrav razum uočava takve protivrečnosti. I neznatna količina arsenika upropašćuje dobar obrok, a jevanđelje može biti poništeno lošom vesti koju je isfabrikovao čovek. Ova knjiga smelo zaseca u sam koren loše vesti koja se uvukla u jevanđelje, i vaspostavlja čiste novozavetne ideje…

 

 

Sutra počinje danas

(Alf Lone)

Knjiga „Sutra počinje danas“ stekla je najširi čitalački krug u brojnim zemljama širom sveta. Pisac odgovara na pitanja kako ostvariti sve mogućnosti u raznim sferama života. Ako se trudimo da sada živimo najboljim životom i sada budemo ljudi dobre volje, onda nije potrebno da brinemo o tome da li ćemo biti takvi i u budućnosti. Izaberite sada samo ono što je najbolje!

Pouke velikog Učitelja

(Elen G. Vajt)

Hristos, veliki Učitelj, svoje najsnažnije misli izrekao je putujući sa svojim učenicima. U svojim pričama iz života povezivao je božansku istinu sa svakodnevnim zbivanjima. Poznate pojmove udruživao je sa zaista uzvišenim mislima. Knjiga će čitaocu pomoći da svestranije upozna vrednost i važnost onoga čime su ljudi okruženi u svom svakidašnjem životu.

 

 

SUĐENJE ISUSU - pravni aspekti

(Željko Stepanović)

Autor se bavi pravnim aspektima suđenja Isusu Hristu. Najpre navodi istorijske izvore i svedočanstva o ovom suđenju, kao i istorijske prilike u Judeji tog vremena. Potom daje pregled jevrejskog prava i funkcionisanja jevrejskog pravosuđa i razgraničava njegove nadležnosti i nadležnosti rimskog pravosuđa, pošto je Judeja 6. godine n.e. izgubila autonomnost i postala rimska provincija…

Pobediti kroz Hrista

(Bil Liversidž)

Da li se borite sa iskušenjem i grehom?
Ima li stvari u vašem životu za koje izgleda da ni Hristos nije u stanju da ih nadvlada?
Pitate li se hoćete li ikada doživeti pobedu?
Da li se odajete obeshrabrenju, misleći da ste izgubljen slučaj?

DA LI VAM JE VERA NA NISKOM NIVOU?
Da li čak pomišljate da ćete biti zadovoljniji životom ako se prepustite grehu?

 

 

Misli sa Gore blagoslova

Elen G. Vajt)

Kada se molimo „Hleb naš potrebni daj nam danas“, mi tražimo i za druge, kao i za sebe. Priznajemo da ono što nam Bog daruje, nije samo za nas. Molitva za svakodnevni hleb ne obuhvata samo hranu za održavanje tela već i duhovni hleb koji hrani dušu za večni život. Isus nam zapoveda: „Starajte se ne za jelo koje prolazi nego za jelo koje ostaje za večni život.“ (Jovan 6,27) On kaže: „Ja sam Hleb živi koji siđe s Neba; koji jede od ovoga Hleba živeće vavek.“ (Jovan 6,51) Naš Spasitelj je Hleb života; gledajući Njegovu ljubav i primajući je u dušu, hranimo se Hlebom koji je sišao s Neba. (Misli sa Gore blagoslova, str. 125.126)

U potrazi za krstom

(Robert J. Wieland)

      Postoje beskrajne neiskorišćene rezerve duhovne energije u riznicama krsta, koje nam Pavle tako oduševljeno predstavlja. Većina od nas je svoju veru pretvorila u napornu i mukotrpnu borbu: ostala nam je nepoznata sila Jevanđelja da promeni ljude – sila kojom se Pavle poslužio pre toliko vremena!

       Žao mi je kada čujem nekoga kako govori: „Tako je lako izgubiti se, i tako je teško ići za Hristom!“ Činjenice pokazuju da je stvarnost potpuno suprotna – ako shvatimo stvarno značenje krsta lako ćemo slediti Hrista i teško ćemo se izgubiti.

       Ako odlučimo da se ne odupiremo, Hristov krst nas „privlači“ Njemu! Milioni demona, služeći se u svom protivljenju čoveku svim okolnostima u životu, isto su tako nemoćni da spreče to privlačenje kao što konac ne može da zadrži ratni brod.

 

 

U potrazi za smislom

Dr Radiša Antić)

Kada je egzistencija neizvesna. Kada je budućnost nesigurna. Kada istina izgubi vrednost. Da li vredi tragati za smislom? Sve su to pitanja na koja dr Radiša Antić pokušava da odgovori u ovoj knjizi koja je izraz i njegove vere i životne filozofije!

vrednost čoveka

(Tatjana Samardžija Grek)

Kako se ocenjuje vrednost čoveka? Prema izgledu? Obrazovanju? Kupovnoj moći? Poreklu? Šta je dostojanstvo? Šta znači reči intima? Ko ima pravo na mene? Da li je sreća u braku moguća? Gde je koren porodične i lične sreće i nesreće? Kako razumeti smisao života, ako ga uopšte ima? Gde je poreklo, a gde ishodište ljudskog roda? Kako život može imati vrednosti kada svi umiremo? Da li je kraj svakog života i svakog smisla u grobu?

 

 

MOćna dobra vest

(Robert J. Wieland)

MOŽE LI DOBRA VEST BITI SUVIŠE DOBRA?

Ona je nekada davno „preokrenula svet“, stoji u Delima apostolskim (17,6).
Međutim, na naš savremeni svet ima malo uticaja.
Zašto?
Ova knjiga dokumentuje kako je parališući falsifikat bio unet kao droga u naše savremene pojmove o jednostavnoj vesti koja bi trebalo da bude „sila Božja na spasenje“ (Rimljanima 1,16)…

U potrazi za boljim životom

(Elen G. Vajt)

Elen Vajt, pisac velikog iskustva iz praktičnog života, učinila je u ovoj knjizi dostupmom svakom ocu i majci, svakom čoveku i ženi, laiku i profesionalcu, ogromnu riznicu obaveštenja o životu i njegovim zakonima, o zdravlju i njegovim potrebama, o bolestima i lekovima za njih, o bolestima duše i isceljujućem melemu. Knjiga je pisana jasnim, jednostavnim i lepim jezikom, poučna je za onoga koji uči, puna nade beznadežnom, puna radosti za bolesne i puna odmora za umorne.

Blizina vašeg Spasitelja

(Robert J. Wieland)

Jeste li umorni od osećaja krivice? Osećate li se odbačenim i nepotrebnim? Evo jedne izuzetno DOBRE VESTI. Hristos je preuzeo inicijativu da vas povede putem ka sreći ovde i sada, a dalje – ka nebu i večnom životu.

Najbogatiji pećinski čovek

(Doug Batchelor - Matilyn Tooker)

Kao tinejdžer, sin oca milionera i majke iz šoubiznisa, Doug Batchelor je imao sve što se može kupiti novcem – sve osim sreće. Konzumirao je drogu, tukao se u školi i bavio samoubilačkim mislima.
S osjećajem odvratnosti prema samome sebi i u uverenju da život nema nikakva smisla, odlučio je da zgrabi sva zadovoljstva i uzbuđenja do kojih je mogao doći…

 

 

Stvaranje, patrijarsi i proroci

(Elen G. Vajt)

U pitanju je izuzetna retrospektiva duhovnog razvoja čovečanstva od veličanstvenog akta stvaranja sveta koje je izvršio savršeni i večni Tvorac.

BEKSTVO KA BOGU

(Džim Honberger & Tim i Džuli Kenjutson)

Bekstvo ka Bogu je knjiga koja govori o očajničkoj potrebi i traganju za Božjim prisustvom.

       Autor Džim Honberger, u želji da pronađe autentično hrišćanstvo, seli se sa svojom porodicom u divljinu, nadomak Nacionalnog parka Glejšer, na granici SAD i Kanade. Tu, u netaknutoj prirodi, oni dobijaju jasniju spoznaju Božje ljubavi i navikavaju se da osluškuju Njegov glas u svakodnevnim situacijama u kojima se svako od nas nalazi…

 

 

Pisma Bogu

(Patrik Dauti i Džon Peri)

Kada mu se zagledala u oči, videla je istu varnicu kao onoga dana na bejzbol igralištu. Osetila iste leptiriće. I, znala je da je u pravu. Biće sasvim dobro. Ustvari, ispostavilo se da je baš tako kako je ispalo i više nego dobro. Nije to bio život kakav je imala u planu, ali je podjednako divan. Medi je uživala u ulozi supruge i majke. Uživala je da dom učini prijatnim, gostoljubivim utočištem za Patrika i Bena, a kasnije i za Taja. Deset punih godina njena kućica iz snova predstavljala je scenu za brak iz mašte. A onda se sve promenilo u toku jedne noći.

ZLATNE RUKE

(Sesil Marfi, Ben Karson)

Zlatne ruke je upečatljiva priča o tajni uspeha. Ova inspirativna autobiografija vodi vas u operacionu salu kako biste prisustvovali operacijama koje su bile udarne vesti širom sveta. Knjiga obiluje humanošću i duhovitošću, zbog čega je nećete lako zaboraviti.***RAZMIŠLJATI O VELIKIM STVARIMA i koristiti se svojim talentima ne znači da usput nećemo imati poteškoća. Hoćemo – svi ćemo se susretati sa poteškoćama…

 

 

Istorija proroka i careva

( Elen G. Vajt)

Ovo delo predstavlja nesvakidašnju galeriju izvanredno prikazanih likova, junaka i neposrednih učesnika u celokupnom razvoju istorije borbe između dobra i zla.

Bitka za Bibliju

(Dejvid Maršal)

Uvek je bila kontroverzna. Bacali su u zatvor ljude koji su je čitali. Ubijali su one koji su je prevodili. Zabranjivali su je i spaljivali oni koji su se plašili njenog uticaja. Jednom je opisana kao „najsubverzivnija knjiga koja postoji“.

Bila je ismevana, rugali su joj se; osuđivana je i bacana u plamen više od bilo koje druge knjige…