Moćna dobra vest

MOŽE LI DOBRA VEST BITI SUVIŠE DOBRA?

Ona je nekada davno „preokrenula svet“, stoji u Delima apostolskim (17,6).
Međutim, na naš savremeni svet ima malo uticaja.
Zašto?
Ova knjiga dokumentuje kako je parališući falsifikat bio unet kao droga u naše savremene pojmove o jednostavnoj vesti koja bi trebalo da bude „sila Božja na spasenje“ (Rimljanima 1,16). Duhovna frustracija, depresija, otpad, mlakost biće sagledani u novoj svetlosti. Sve pobrojano predstavlja neuspeli pokušaj da se uoči i poveruje koliko je dobra vest zaista dobra. Ispada da je naš problem problem drevnog Izrailja – duboko uvreženo neverovanje.
Postoji li lek?
Da, ponovno pronalaženje novozavetnog opravdanja verom – dobre vesti koja je toliko dobra da čak ni reformatori nisu u potpunosti dokučili šta sve ona podrazumeva.
Ideje iznete u ovoj knjizi, a zasnovane na Bibliji, liče na dašak svežeg vazduha koji pokreće srca ljudi širom sveta.