Darviniva crna kutija

Uživate li u činjenici da vaš organizam baš lepo i skladno funkcioniše? Zapitate li se kako? Zahvaljujući kojim mehanizmima?

Znoj potekne niz čelo svakom ko mora da nauči biohemiju za ispit, od mnoštva reakcija i interakcija koje se odigravaju svakog trenutka, u svakoj ćeliji u svakom organizmu. A ipak se još uvek veruje da su svi ti komplikovani mehanizmi proizvod slepog slučaja, poznatog kao evolucija.

Profesor biohemije na Lehigh Univerzitetu dospeo je do doktorskih studija a da se tokom školovanja ni jednom nije zapitao o poreklu sveg savršenstva unutar ćelija, no budući pošten, kada se zapitao nije prestao da razmišlja sve dok sebi nije odgovorio na najznačajnije pitanje prrodnih nauka: odale potiče život. Ovaj vrsni stručnjak pred nama otvara čudesan svet ćelijskih procesa tako da u njima uživamo i divimo im se izbliza, ali zatim baca pred čitaoca biohemijski izazov teoriji evolucije. Iako sam nije vernik, tvrdi da savršenstvo ćelije zahteva Inteligentnog Dizajnera, te da svako ko uprkos iznetim činjenicama hoće da nastavi da veruje u teoriju spontanog nastanka života mora da odgovori na intelektualne izazove postavljene u ovoj knjizi.

Evo još malo detalja za radoznalce. U Darvinovo vreme, pre 150 godina, ćelija je bila potpuna nepoznanica, „crna kutija“, nešto čiji ulaz i izlaz znamo, ali o procesima koji se unutra dešavaju nije se znalo ništa. Ćelija je bila belančevinasta grudvica. Organele i procesi u njima još se nisu ni naslućivali. Danas je crna kutija otvorena i svako može da se divi kaskadnim procesima unutar ćelija. Koagulacija krvi, na primer, zahteva 17 koraka da bi se odigrala, svaki od njih zahteva da je onaj prethodni izvršen. Darvin je, kao pošten čovek, tvrdio da, ukoliko postoji neki organ, čiji nastanak zahteva postepene procese, njegova teorija bi apsolutno pala. Dr Bihi ovde iznosi na desetine takvih primera, od koagulacije krvi, preko biohemije procesa viđenja, do transportnog sistema unutar ćelije. Fascinirani ostaju uporni čitaoci savršenstvom mikrokosmosa zvanog ćelija.