lekovito dejstvo hrane

Dijabetes se danas ubraja u najčešća endokrinološka oboljenja. Od ove bolesti u svetu pati više od 200 miliona ljudi a broj obolelih iz godine u godinu sve više raste. Prema predviđanjima Svetske
zdravstvene organizacije (WHO) i Međunarodne dijabetičke federacije (IDF), taj broj će se do 2025. godine povećati na 330 miliona. U porastu je i broj dece koja obolevaju od dijabetesa.
Možda su vam rekli da je uzrok dijabetesa genetska osnova, da je neizlečiv, ali može da se živi sa njim.
Možda verujete da ne može drugačije….
VEROVALI ILI NE, DIJABETES NIJE NEPOBEDIV!
Najnovija naučna istraživanja na polju prevencije i lečenja dijabetesa otkrivaju da je sasvim moguće sprečiti ili izlečiti ovu bolest.
Upravo o tome govori ova knjiga!