Od Boga ostavljeni Bog

Ova knjižica pogađa u srce, prevazilazeći ustaljene religiozne kalupe i ispitujući Hristov očajnički krik sa krsta… „Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?“
Autor Nelson Dvajt kaže: „Ako krst za nas postane simbol fizičkog bola, promašili smo kritičnu tačku.“
On ukazuje na to da put ka Golgoti mora proći kroz Getsimaniju.
Šta se zaista zbivalo među mračnim senkama tog jerusalimskog vrta u davnoj prošlosti? I kakav značaj ta zbivanja imaju za ljude i žene našeg vremena?
Razmišljanja ovog autora izvršiće uticaj i na tvoj život.