David Asscherick

Najčešća pitanja o Bogu

1. Šta je istina?

2. Ko je Bog?

3. Da li Bog postoji?

4. Ko je bio u pravu Isus Ili Darvin?

5. Zašto deca pate?

6. Ima li pravde na Zemlji?

7. Ko je ubio Isusa?

8. Da li Bog ima vremena za mene?

9. Šta se dešava sa crkvom?

10. Šta se dešava posle smrti?

11. Pakao?

12. Novi početak?