DUHOVNOST

POGLEDAJTE

DUHOVNOST

Ljudi su neizlečivo religiozna bića, zaključio je neko posmatrajući čovekovo stalno stremljenje da otkrije dublji smisao svoga postojanja. Koliko god da su razni društveni sistemi pokušavali da navedu čoveka na pomisao da je materijalna realnost dovoljna za sreću u životu, toliko su ljudi kroz istoriju više stremili za duhovnim. Paradoksalno u eri najvećeg materijalnog napretka često se u društvima otkrivala nezadrživa čovekova težnja da sreću pronađe u duhovnom. Realnost ere kojoj mi pripadamo otkriva taj paradoks – unutrašnji mir postao najskuplje i veoma retko blago u materijalnom svetu. U čovekovom srcu postoji vakum koji samo Onaj koji ga je načinio može ispuniti sobom. Mi kao bića čežnemo za mirom koji jedino možemo pronaći u poznanju Boga i Njegovog odnosa prema nama. Pred vama su materijali koji će vam pomoći da otkrijete pravi uzrok svoje gladi i pravu hranu koja jedino može zasititi vašu dušu. Nadamo se da će vam ponuđeni sadržaji pomoći u dubljem otkrivanju svrhe postojanja i uticati da istinski živite životom punine koji se može naći u jedinstvu sa Bogom.

POGLEDAJTE

DUHOVNOST

Ljudi su neizlečivo religiozna bića, zaključio je neko posmatrajući čovekovo stalno stremljenje da otkrije dublji smisao svoga postojanja. Koliko god da su razni društveni sistemi pokušavali da navedu čoveka na pomisao da je materijalna realnost dovoljna za sreću u životu, toliko su ljudi kroz istoriju više stremili za duhovnim. Paradoksalno u eri najvećeg materijalnog napretka često se u društvima otkrivala nezadrživa čovekova težnja da sreću pronađe u duhovnom. Realnost ere kojoj mi pripadamo otkriva taj paradoks – unutrašnji mir postao najskuplje i veoma retko blago u materijalnom svetu. U čovekovom srcu postoji vakum koji samo Onaj koji ga je načinio može ispuniti sobom. Mi kao bića čežnemo za mirom koji jedino možemo pronaći u poznanju Boga i Njegovog odnosa prema nama. Pred vama su materijali koji će vam pomoći da otkrijete pravi uzrok svoje gladi i pravu hranu koja jedino može zasititi vašu dušu. Nadamo se da će vam ponuđeni sadržaji pomoći u dubljem otkrivanju svrhe postojanja i uticati da istinski živite životom punine koji se može naći u jedinstvu sa Bogom.