EVOLUCIJA ILI STVARANJE

POGLEDAJTE

EVOLUCIJA ILI STVARANJE

Pristupimo zakonima prirode i fascinantnim pojavama u njoj bez predrasuda i unapred nametnutih stavova, dozvolimo da nas saznanja o živom i neživom svetu vode bliže i bliže odgovoru na najvažnije pitanje – pitanje našeg porekla. Od kada je u 19. veku formulisana teorija evolucije, koja je kasnije proširena na teoriju o postanju zemlje, pa i čitavog univerzuma, nikada nisu ozbiljno preispitane osnove premise i dugoročne implikacije ovih teorija, niti nepristrasno razmotrena suštinski važna pitanja, od kojih su neka: Da li je život mogao nastati spontano od nežive materije? Da li su se složeniji oblici života mogli razviti na temelju mutacija i mehanizma prirodnog odabiranja? Da li se svemir, sa svojim uređenim sistemima i galaksijama, mogao spontano formirati nakon tzv. Velikog praska? Da li su novija istraživanja, omogućena savremenim tehnološkim dostignućima, potvrdila pretpostavke Čarlsa Darvina?
Pridružite nam se u istraživanju porekla svemira u kome živimo kao i pitanju našeg porekla. Tragajmo zajedno!