ZDRAV ŽIVOT

POGLEDAJTE

ZDRAV ŽIVOT

Svedoci smo sve prisutnije tendencije nas savremenih ljudi da zanemarimo, u svom poimanju stvarnosti, pravi uzrok fenomena koje analiziramo, dok se istovremeno fokusiramo na njihove posledice. U savremenoj medicini najčešće se problemi pokušavaju rešiti lekovima koji imaju ulogu da uklone posledice, dok istovremeno sasvim zaobilaze stvarne uzročnike određene bolesti. Ljudi danas poklanjaju veliko poverenje savremenim metodama lečenja bolesti, skupim aparatima, modernim bolnicama, dok se istovremeno zapostavljaju jednostavni metodi preventive i zdrav stil života koji dokazano smanjuju rizik od nastanka bolesti. Ona stara izreka „bolje sprečiti nego lečiti“ sasvim je zaboravljena u medicinskim krugovima danas. Zdravlje je najskuplje kad se izgubi zato ga treba ceniti dok ga imamo i truditi se da uskladimo svoje navike i životni stil sa otkrivenim zakonitostima po kojima se naše telo vlada. Sadržaji koji su pred vama biće vam od velike koristi u traganju za zakonitostima po kojima naše telo funkcioniše i verujemo, pomoći vam da vodeći računa o prevenciji budete svoj najbolji lekar. Tragajmo zajedno!