EVOLUCIJA ILI STVARANJE

VIDEO MATERIJALI

Dr. Tomislav Terzin-Cenzurisana naučna otkrićaljuju

1. Neprevaziđena umetnost žive prirode

2. Neobjašnjivi primeri mimikrije iz sveta insekata

3. Nauka iza mitologije

4. Genetički kod

5. Da li govorite pčelinji jezik

6. Istina o GMO hrani i organizmima

7. Istina o matičnim ćelijama i kloniranju

8. Istina o dinosaurusima