Dr. Tomislav Terzin

Cenzurisana naučna otkrićaljuju

1. Neprevaziđena umetnost žive prirode

2. Neobjašnjivi primeri mimikrije iz sveta insekata

3. Nauka iza mitologije

4. Genetički kod

5. Da li govorite pčelinji jezik

6. Istina o GMO hrani i organizmima

7. Istina o matičnim ćelijama i kloniranju

8. Istina o dinosaurusima