Kategorija brak, porodica, deca

kfglćkrgwatregčkldfgakčlerg

brak i porodica

POGLEDAJTE BRAK I PORODICA Već smo mnogo puta čuli onu poznatu društvenu frazu o porodici, koju su mnogi politički sistemi koristili u svojoj propagandi: „porodica je osnovna ćelija društva“. Ako ispratimo ovu metaforu do kraja, mogli bismo zaključiti da je…