Dr. Galus Laslo

Čudesna otkrića u biblijskim zemljama

1. Misterija Kumranskih spisa

2. U potrazi za istoriskim Isusom

3. Misterija Jerusalima

4. Zaboravljena poruka Isusa Hrista

5. Pad neosvojive Masade

6. Šta poručuje Apokalipsa našoj generaciji