EVOLUCIJA ILI STVARANJE

VIDEO MATERIJALI

Dr.Tomislav Terzin-Ljudsko telo

1. Od anđela do majmuna

2. Genijalni izum reprodukcije

3. Čudo rođenja

4. Naučna misterija nastanka glave

5. Simfonija organskih sistema

6. Savršeni dizajn ljudskih čula

7. Velika tajna krvi