VESTI & AKTUELNOSTI

evolucija ili stvaranje

U početku...

Poznata firma za prodaju sportske opreme Najki počela je sa jednim lajf koučem, njegovim učenikom i nagradom „plava traka”…

Darvinizam: a šta je sa naukom?

Čarls Darvin objavio je svoju čuvenu knjigu Poreklo vrsta 1859. Danas se postavljaju mnoga pitanja u pogledu verodostojnosti njegovih zaključaka…

KADA SE BOG NE MOŽE OBJASNITI

Treba da razumemo jednu osnovnu istinu koja prožima čitavo Pismo: Bog nikada ne objašnjava sebe. On retko daje …