VESTI & AKTUELNOSTI

evolucija ili stvaranje

Darvinizam: a šta je sa naukom?

Čarls Darvin objavio je svoju čuvenu knjigu Poreklo vrsta 1859. Danas se postavljaju mnoga pitanja u pogledu verodostojnosti njegovih zaključaka…

U početku...

Poznata firma za prodaju sportske opreme Najki počela je sa jednim lajf koučem, njegovim učenikom i nagradom „plava traka”…