Kategorija evolucija ili stvaranje

Evolucija ili stvaranje

Da li prepoznajemo inteligenciju koja stoji iza pojava u prirodi? Da li prepoznajemo otiske Božjih prstiju? Da li postoji ljubav i viši smisao u stvaranju biljnog i životinjskog sveta?Osmelite se da preispitate osnovanost i naučnost teorije evolucije! Osmelite se da…

Evolucija ili stvaranje – knjige

EVOLUCIJA ILI STVARANJEKNJIGE Naučna Cenzurisana otkrićaProf Dr. Tomislav TerzinZašto su danas brojna naučna saznanja sakrivena od očiju javnosti? Zašto se od… detaljnije čitaj onlineŠta je čovek te ga se opominješ?Dr Tomislav TerzinSlika, naravno, vredi hiljadu reči. Fotografija je forma moderne…