Da li prepoznajemo inteligenciju koja stoji iza pojava u prirodi? Da li prepoznajemo otiske Božjih prstiju? Da li postoji ljubav i viši smisao u stvaranju biljnog i životinjskog sveta?

Osmelite se da preispitate osnovanost i naučnost teorije evolucije! Osmelite se da razmotrite i kreacionistički pristup objašnjenju velike tajne života.