Kategorija evolucija ili stvaranje

Evolucija ili stvaranje

Da li prepoznajemo inteligenciju koja stoji iza pojava u prirodi? Da li prepoznajemo otiske Božjih prstiju? Da li postoji ljubav i viši smisao u stvaranju biljnog i životinjskog sveta? Osmelite se da preispitate osnovanost i naučnost teorije evolucije! Osmelite se…

Evolucija ili stvaranje – knjige

EVOLUCIJA ILI STVARANJE KNJIGE Naučna Cenzurisana otkrića Prof Dr. Tomislav Terzin Zašto su danas brojna naučna saznanja sakrivena od očiju javnosti? Zašto se od… detaljnije čitaj online Šta je čovek te ga se opominješ? Dr Tomislav Terzin Slika, naravno, vredi…