Ispunjenje vaših

najdubljih potreba

Da li vam je ikad došlo da odustanete od svega? Ipak, znajte da imate Prijatelja koji vam
može pomoći da nađete mir u ovom turbulentnom svetu.

Klara Anderson, krhka, savesna žena, radila je kao služavka u San Francisku. Pošto je 15 godina radila kod istog poslodavca, jednog dana je prosto nestala. Njen poslodavac nije imao nikakvu predstavu o tome kuda je mogla da ode. Jednostavno je napustila posao. Nakon višednevne potrage, napokon je pronađena. Izgladnjivala je sebe do smrti u nekom planinskom skrovištu. Pripadnicima socijalne službe je rekla: „Želim da umrem. Ostavite me na miru.” U intervjuu koji je dala jednom lokalnom novinaru, izjavila je: „Vidite, nikoga nije briga za mene. Ja sam obična služavka, jedna od mnogih u ovom društvu koje obavljaju teške poslove. Moj život nema nikakvu vrednost. Nemam porodicu, blisku rodbinu, prijatelje. Tako sam usamljena da ne želim da živim.” Nešto je nedostajalo u Klarinom životu. Osećala je bolnu prazninu unutar sebe i život joj je donosio vrlo malo zadovoljstva. Nedostatak zadovoljstva Taj nedostatak zadovoljstva ispoljava se na razne načine. Za milione ljudi poput Klare, u životu postoji malo toga osim samoće. Nedavno je sociolog sa Univerziteta Masačusets sproveo istraživanje na jednom uzorku Amerikanaca. Na osnovu svojih rezultata, istraživač je procenio da se čak četvrtina populacije svakog meseca oseća izuzetno usamljeno bar u nekom trenutku. Kod drugih se nedostatak zadovoljstva ogleda u radoholizmu. Te visoko motivisane osobe, „tipa A”, svoju prazninu pokušavaju da ispune poslom. Problem radoholizma u porastu je u svim naprednim ekonomijama. Slobodno vreme u kojem prosečan građanin uživa smanjilo se tokom poslednjih 25 godina za 37 odsto. Preko 40 odsto zaposlenih na radnom mestu provodi više od 40 sati sedmično, 27 odsto više od 50 sati sedmično, a 13 odsto njih zaglavljeno je u poslovima koji zahtevaju više od 60 sati sedmično. Osim toga, 20 odsto zaposlenih ima i dodatni posao. Mi smo radoholičari! A zašto? Zato što svoje odnose sa drugima zamenjujemo poslom. Nastojimo da svoje težnje zadovoljimo kroz ispunjenje koje nam pruža posao. Ponekad se nedostatak zadovoljstva ispoljava kroz depresiju. Prodaja antidepresiva je multimilionski posao. Prozak, Zoloft i Paksil omiljeni su antidepresivi generacije koja zadovoljstvo traži u hemijskim supstancama. Međutim, iako lekovi imaju značajno mesto u rešavanju mentalnih i emotivnih zdravstvenih problema, jedino Hristos može da ispuni prazninu u našem životu. U Njemu nalazimo osećaj celovitosti. On zadovoljava našu potrebu za sigurnošću i samopoštovanjem. Dakle, šta je to u vezi sa Isusom što ispunjava potrebe naše duše? Kako On zadovoljava težnje našeg srca? Saveti za pronalaženje zadovoljstva Evo nekih konkretnih načina na koje Isus zadovoljava naše težnje.

1. Isus nam daje osećaj „posebnosti”.

On nas je stvorio. On nas je oblikovao. Mi nismo neka nasumična kombinacija hemikalija niti genetička slučajnost. Stvorio nas je Bog pun ljubavi. I taj Bog Stvoritelj, preko proroka Isaije, uputio nam je sledeće nežne reči: „Otkako si mi postao drag, proslavio si se i ja te ljubih [...] Ja sam Gospod Svetac vaš, Stvoritelj Izrailjev, Car vaš” (Isaija 43,4.15). Pošto nas Bog tako visoko vrednuje, Isaija piše: „Ovako veli Gospod, koji te je stvorio [...] Ne boj se” (Isaija 43,1.2). Našem Stvoritelju je stalo do nas. On nas voli. On otklanja naše strahove. Stvoritelj univerzuma nas je oblikovao. Mi smo u Njegovim mislima i u Njegovom srcu. Duboko, trajno zadovoljstvo potiče iz saznanja da nas Tvorac univerzuma voli beskrajno. Mi smo Mu bitni. Vredni smo u Njegovim očima. Njemu ništa nije važnije od naše ljubavi.

2. Isus ima plan za naš život.

Bog nas nije samo stvorio, već je i planirao ono što je najbolje za nas. Prorok Jeremija je zabeležio Božje obećanje: „Ja znam misli koje mislim za vas [...] misli dobre a ne zle, da vam dam posljedak kakav čekate” (Jeremija 29,11). Uprkos životnim usponima i padovima, Bog ima vrhunski plan. Uprkos razočaranjima i teškoćama koje život nosi, Bog sve izvodi na dobro po nas (videti Rimljanima 8,28). Saznanje da Bog ima kontrolu čini da sve izgleda drugačije. Ono nam pruža zadovoljstvo i pod neverovatno teškim okolnostima. Svaki heroj vere u biblijska vremena bio je ubeđen da Bog upravlja njegovim životom. Tako je Josif, kad su ga ljubomorna braća bacila u jamu, i dalje verovao da Bog upravlja događajima. A Danilo se, i pored toga što su ga kolege izdale i bacile u jamu s lavovima, čvrsto držao svog uverenja da Bog još uvek ima glavnu reč. Avram, Isak, Jakov, Mojsije, Petar, Pavle i svi drugi biblijski junaci su, mimo svojih nepovoljnih okolnosti, gledali u svemogućeg Boga. To im je pružalo trajno zadovoljstvo.

3. Isusova blagodat premašuje sve naše nedostatke.

U Hristu nalazimo oproštaj. U Hristu nalazimo slobodu od krivice. U Hristu nalazimo milost i opravdanje. On uživa u tome da pokazuje milost. „Opet ćeš se smilovati na nas; pogazićeš naša bezakonja; bacićeš u dubine morske sve grijehe njihove” (Mihej 7,18.19). Ženi uhvaćenoj u samom činu preljube, Isus je rekao da je ne osuđuje (videti Jovan 8,11). Kakav neverovatan Bog! A Nikodimu je kazao: „Jer Bog ne posla Sina svojega na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroza nj” (Jovan 3,17). Slično tome, apostol Pavle piše: „Nikakva, dakle, sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu” (Rimljanima 8,1). Nema većeg zadovoljstva od saznanja da nas Hristos ne osuđuje – i da nam, umesto toga, nudi besplatno oproštenje. On nas nije samo stvorio, već je i platio beskrajnu cenu za naše iskupljenje. Toliko Mu je stalo do nas da je platio kaznu za našu pobunu, polažući sopstveni život na krstu Golgote. Isus – Tvorac univerzuma – preuzeo je rizik da bude zauvek odbačen od svog Oca radije nego da ostane bez nas na nebu. Naš ljubazni Iskupitelj preuzeo je našu krivicu na sebe. I sad nam, umesto nje, nudi svu svoju pravednost. Umesto večne smrti, nudi nam večni život. Šta nam može pružiti veće zadovoljstvo od saznanja da nam je, preko Isusa Hrista, darovan večni život?

4. Isus obećava da će se jednog dana vratiti i potpuno okončati greh

Bolesti, patnje i žalosti više neće biti. Stradanje, prirodne nepogode i umiranje prestaće. Brige, nemaština i ratovi više neće postojati. Bog će „otrti svaku suzu od očiju njihovijeh, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe” (Otkrivenje 21,4). Mi smo stvoreni za nešto mnogo bolje od svega što ovaj svet ima da ponudi. Stvoreni smo za uzvišeniju i plemenitiju svrhu – da živimo sa Isusom kroz svu večnost. U Njemu će težnje našeg srca biti zauvek ispunjene. U Njemu će želje naše duše konačno biti zadovoljene. U Njemu smo potpuni. E, to je nešto o čemu vredi pevati!