Kada vlada tama

Kada vlada tama

Velika tama spustila se na naš svet. Moćne nacije pripremaju se za rat koji lako može da uništi sadašnju civilizaciju. Veliki deo hrišćanskog sveta poljuljan je skandalima, na koje se godinama nije obraćala pažnja. Sile tame kao da kontrolišu većinu onoga što se nalazi oko nas. 

Isus i Njegovi učenici poznavali su vreme u kojem sile zla kao da su pretile njima i svemu što su radili. Baš kada što su učenici mislili da će se carstvo, koje su odavno očekivali, konačno ostvariti, sve je pocrnelo. Isus je uhapšen u Gecimanskom vrtu. Učenici su bili zbunjeni i uplašeni. Sam Isus je govorio o ovom času u kojem će vladati tama. Iz tog uznemiravajućeg vremena u životu i službi našeg Gospoda, postoji poruka za nas i sve koji žive u vremenu kada se čini da vlada tama. (Luka 22,47-53) 

Integritet može da bude žrtvovan 

Neprijatelji našeg Gospoda, visoko poštovane duhovne vođe, izabrale su da Ga uhvate na izolovanom mestu i pod okriljem tame. Jedini razlog koji su imali za ovo tajno hvatanje Isusa bio je običan narod koji Ga je rado slušao; plašili su se da bi oni mogli da krenu da Mu pomognu. Verske vođe izabrale su da svoj posao obave kroz rulju koja se krila u tami. 

Ponekada, kada vlada tama, događaju se sramotne stvari. Zaista, možemo da dozvolimo da okolnosti utiču na donošenje odluka koje inače ne bismo doneli. Možemo da se nađemo u iskušenju da uradimo nešto što će ugroziti naš integritet – nešto što je ispod nivoa ponašanja Božjeg naroda. 

Isus može da bude izdan

Nikada na ovom svetu nećemo moći u potpunosti da razumemo motivaciju koja je Judu izazvala da izda našeg Gospoda. Juda je bio poverljiv, čak je čuvao ono malo novca što su učenici imali. Mnogima je delovao kao najpametniji i najbolji u grupi. Činilo se da obećava. Ali postao je izdajica. 

Nažalost, Juda nije poslednji koji je izdao svog Gospodara. I mi možemo da se nađemo u iskušenju da Ga izdamo kada dođemo u neku čudnu situaciju ili kada ne razumemo Božje delovanje. Možemo da se nađemo u iskušenju da silom pokrenemo događaje – da učinimo da se oni dogode, umesto da čekamo Gospoda i dozvolimo Mu da upravlja tokom događaja. 

Možemo da budemo iskušani da se vratimo na put sveta

Tek nedavno je Petar obećao da će biti veran svom Gospodu – veran čak do same smrti s Njim. Kada je došla rulja i kada je postalo očigledno da će Isus biti uhapšen, Petar se vratio svom starom načinu života. Možda nije izvlačio svoj mač sve vreme dok je hodao s Isusom, ali sada je sve bilo drugačije. Nije želeo da okrene drugi obraz; bilo je vreme za borbu! 

Zar nemamo svi trenutkeu kojima smo snažno iskušani da se vratimo svom starom putu – da zatvorimo Bibliju i „izvučemo mačeve“ i upustimo se u bitku? 

Govorimo sebi u sred sukoba kako će doći vreme kada ćemo odložiti mačeve i ponovo biti hrišćani, ali sada je vreme da se borimo. 

Postoji i potreba i mogućnost za isceljenjem

Kada sile zla i tame imaju kontrolu, od najveće je važnosti da Božji narod sledi primer našeg Gospoda. Isus je bio jedina meta sila tame. Ipak, On se sagnuo i podigao odsečeno Malhovo uvo, ubrisao prljavštinu i krv i ponovo ga pričvrstio na okrvavljeno mesto na Malhovoj glavi. Kako je tada snažno otkrio sebe kao Božjeg Sina! A to je učinio u vreme kada je vladala tama. 

Zaključak

Kada vlada tama, Božji narod može da doživi svoje najbolje trenutke. Tada oni mogu da se odupru putevima sveta i primerom pokažu duh i akciju našeg Gospoda.