Lune Ranđelović

Isusove parabole

1. Isusove parabole

2. Parabola o izgubljenom sinu

3. Otac u paraboli o izgubljenom sinu

4. Stariji sin u paraboli o izgubljenom sinu

5. Parabola o radnicima u vinogradu

6. Dva molitelja

7. Parabola o sakrivenom blagu

8. Praštanje - fenomen Božije blagodati

9. Parabola o milostivom Samarjaninu

10. Svadbena večera