Odnos oca i dece

Dobar odnos oca sa svojom decom deci donosi zadovoljstvo, a ocu smanjuje teskobu. Ali za
tu vezu nije odgovorno dete. Očevi, mogu li da vam kažem kako na taj odnos treba da gledate
kao na svoju obavezu? Dobro se sećam kako sam se jednom posvađao sa jednim svojim
detetom. Ono je bilo jako ljuto zbog nečega što se dogodilo, a i razočarano što ja to nisam
sredio. Odlučio sam da ga neko vreme ostavim na miru. O toj situaciji razgovarao sam posle
nekoliko nedelja sa svojim bratom. On me je prekoreo: „Ti si otac – ti načini prvi korak!”
Nazvao sam sina telefonom i on se jako obradovao što sam to uradio – to je bio taj ključni
trenutak u našem pomirenju koji je mogao i da se ne dogodi da ja nisam preuzeo inicijativu.
Od 2007. godine sam usvojitelj. Od tada sam čuo mnoge tužne priče o biološkim roditeljima
koji nisu odgovorili na potragu moje usvojene dece za njima. Biološki roditelji nemaju pojma
koliko su potrebni svojoj deci. Svi roditelji potcenjuju i pogrešno tumače komunikaciju sa
svojom decom. List Dejli Mejl 2013. je izneo statističke podatke o tome da je 75% razvedenih
roditelja reklo kako se njihova deca dobro nose sa razvodom. Međutim, 72% te dece izjavilo
je kako uopšte nisu bila zadovoljna time.
Sećam se kako sam jednom za neki određeni dan zakazao susret oca i sina u našoj agenciji za
usvajanje. Taj šesnaestogodišnjak i ja poranili smo 30 minuta jer je on zaista želeo da tamo
bude na vreme. Otac se, pak, uopšte nije pojavio, niti je nazvao telefonom. Dečakov gnev i
razočaranje bili su ogromni.
Međutim, ima i srećnih priča. Jedan dečak je došao kod nas pošto nikad nije video svog
biološkog oca. On je izrazio želju da to uradi, uprkos majčinom otvorenom protivljenju. Pošto
smo se konsultovali sa socijalnom službom, koja je podržavala takav susret, mi smo pristali
da počnemo sa potragom za ocem. Moje istraživanje nije urodilo plodom, ali me je socijalna
služba nazvala mesec dana kasnije – oni su pronašli oca i on je bio voljan da se sretne sa
sinom. Odredili smo jednu subotu za taj događaj. Kad se taj otac pojavio u našoj crkvi, svi su
mu poželeli dobrodošlicu, ali je njegov petnaestogodišnji sin bio pomalo rezervisan.
Međutim, uskoro se otvorio, kad su počeli da razgovaraju o automobilima, pošto je otac bio
mehaničar u NASCAR-u (Nacinalnoj asocijaciji trkačkih automobila). Oni i dan-danas
održavaju vezu.

Upoznajte svoje dete

Sva deca žele da znaju zašto postoje. Dobar odnos sa vama pomoći će da to odgonetnu.
Ustanovite šta vaše dete naročito voli i razgovarajte o tome. Ako se neka od vaših pasija
podudara sa njegovom, stvoriće se veza između vas. Ne zaboravljajte kad mu je rođendan, ali
ne budite Deda Mraz. Deca mogu vrlo brzo postati jako površna.
I najzad, deca hoće da znaju zašto ste ih želeli. Vi ste kao otac učestvovali u njihovom
stvaranju sa 50% – zbog toga ona žele i imaju potrebu da vas upoznaju. Koliko je samo TV
serija zasnovano na tome. Jedna od mojih omiljenih je SBS-ov rijaliti šou Šta misliš ko si?
Uvek se iznenadim koliko su ljudi ponosni kad ustanove kako je neki njihov predak bio
značajna ličnost. Nikad se, pak, ne iznenadim koliko se postide kad ustanove da im je neki
predak bio ubica ili trgovac robljem.
Porodična istorija je važna
Moja deca su bila vrlo impresionirana kad su saznala da su se njihove pradede borile u Prvom
svetskom ratu. Želela su da znaju kako su preko mene povezana sa tim ljudima. Jedan
pradeda se borio kod Galipolja. Drugi pradeda se borio u francuskoj Legiji stranaca. Jedan
pradeda bio je mehaničar za tenkove; ujaci/stričevi i njihova deca bili su oficiri u vojsci. To
znanje me je povezalo sa mojom decom zbog istorijske uloge mojih predaka. Ono im je
takođe dalo osećaj ponosa.

Učite svoje dete

Današnja deca previše obrazovanja stiču preko interneta, ali on ne može da ih nauči velikom
trudu ili upornosti. Roditelji su jedini koji će dete naučiti „višim” vrednostima, poput
ljubaznosti, empatije i zahvalnosti. Kad se angažujete i povežete sa svojim detetom u skladu
sa njegovim senzibilitetom, takođe ćete otkriti njegove kognitivne strasti i interesovanja.
Analizirajte te dečje strasti i naučite ga kako da ih najbolje iskoristi u životu. Ako ste
nezadovoljni što vaše mlađe dete igra video-igrice sa ubijanjem, sprečite ga u tome, ali budite
spremni da mu objasnite zašto to činite. Učite ga matematici ili engleskom (odnosno
maternjem jeziku). To će biti teško, ali je u redu – tako ćete svoje dete naučiti upornosti i
trudu.

Kad sam imao prvi susret sa našim usvojenim detetom, očekivao sam da će ono biti
intelektualno sporije. Međutim, ustanovio sam da ono toliko strasno voli sport da je imalo
dugačak spisak imena igrača i niz konkretnih podataka. Kad god postoji neki problem sa
ponašanjem, mi se ponovo povezujemo razgovarajući o sportu – to odmah probija led. U
takvim trenucima mogu ga takođe učiti smernosti. Previše dečaka „sve zna” – a ja pokazujem
smernost time što spremno priznajem da neku stvar ne znam.

Poštovanje uzora

Nepoštovanje se previše lako javlja. Deca imaju DNK i vas i svoje majke. Tu ništa ne možete
učiniti, čak i ako je vaš odnos sa njihovom majkom problematičan ili je trajno okončan. Zato
nemojte pokazivati nepoštovanje prema porodičnom stablu njihove majke – to ne vodi ničemu
osim što decu vređa. Međutim, možete suditi o nedoličnom ili opasnom ponašanju ne
pominjući bilo čija imena. Čak i kad se dete žali na nekog određenog člana porodice, mogu li
vam savetovati da ne iznosite svoje mišljenje o toj osobi? Samo nastavite sa analiziranjem
nekog postupka.

Izgubljeni i pronađeni

Nepoštovanje se previše lako javlja. Deca imaju DNK i vas i svoje majke. Tu ništa ne možete
učiniti, čak i ako je vaš odnos sa njihovom majkom problematičan ili je trajno okončan. Zato
nemojte pokazivati nepoštovanje prema porodičnom stablu njihove majke – to ne vodi ničemu
osim što decu vređa. Međutim, možete suditi o nedoličnom ili opasnom ponašanju ne
pominjući bilo čija imena. Čak i kad se dete žali na nekog određenog člana porodice, mogu li
vam savetovati da ne iznosite svoje mišljenje o toj osobi? Samo nastavite sa analiziranjem
nekog postupka.