Odnos oca i dece

Upoznajte svoje dete

Sva deca žele da znaju zašto postoje. Dobar odnos sa vama pomoći će da to odgonetnu. Ustanovite šta vaše dete naročito voli i razgovarajte o tome. Ako se neka od vaših pasija podudara sa njegovom, stvoriće se veza između vas. Ne zaboravljajte kad mu je rođendan, ali ne budite Deda Mraz. Deca mogu vrlo brzo postati jako površna. I najzad, deca hoće da znaju zašto ste ih želeli. Vi ste kao otac učestvovali u njihovom stvaranju sa 50% – zbog toga ona žele i imaju potrebu da vas upoznaju. Koliko je samo TV serija zasnovano na tome. Jedna od mojih omiljenih je SBS-ov rijaliti šou Šta misliš ko si? Uvek se iznenadim koliko su ljudi ponosni kad ustanove kako je neki njihov predak bio značajna ličnost. Nikad se, pak, ne iznenadim koliko se postide kad ustanove da im je neki predak bio ubica ili trgovac robljem. Porodična istorija je važna Moja deca su bila vrlo impresionirana kad su saznala da su se njihove pradede borile u Prvom svetskom ratu. Želela su da znaju kako su preko mene povezana sa tim ljudima. Jedan pradeda se borio kod Galipolja. Drugi pradeda se borio u francuskoj Legiji stranaca. Jedan pradeda bio je mehaničar za tenkove; ujaci/stričevi i njihova deca bili su oficiri u vojsci. To znanje me je povezalo sa mojom decom zbog istorijske uloge mojih predaka. Ono im je takođe dalo osećaj ponosa.

Učite svoje dete

Današnja deca previše obrazovanja stiču preko interneta, ali on ne može da ih nauči velikom trudu ili upornosti. Roditelji su jedini koji će dete naučiti „višim” vrednostima, poput ljubaznosti, empatije i zahvalnosti. Kad se angažujete i povežete sa svojim detetom u skladu sa njegovim senzibilitetom, takođe ćete otkriti njegove kognitivne strasti i interesovanja. Analizirajte te dečje strasti i naučite ga kako da ih najbolje iskoristi u životu. Ako ste nezadovoljni što vaše mlađe dete igra video-igrice sa ubijanjem, sprečite ga u tome, ali budite spremni da mu objasnite zašto to činite. Učite ga matematici ili engleskom (odnosno maternjem jeziku). To će biti teško, ali je u redu – tako ćete svoje dete naučiti upornosti i trudu. Kad sam imao prvi susret sa našim usvojenim detetom, očekivao sam da će ono biti intelektualno sporije. Međutim, ustanovio sam da ono toliko strasno voli sport da je imalo dugačak spisak imena igrača i niz konkretnih podataka. Kad god postoji neki problem sa ponašanjem, mi se ponovo povezujemo razgovarajući o sportu – to odmah probija led. U takvim trenucima mogu ga takođe učiti smernosti. Previše dečaka „sve zna” – a ja pokazujem smernost time što spremno priznajem da neku stvar ne znam.

Poštovanje uzora

Nepoštovanje se previše lako javlja. Deca imaju DNK i vas i svoje majke. Tu ništa ne možete učiniti, čak i ako je vaš odnos sa njihovom majkom problematičan ili je trajno okončan. Zato nemojte pokazivati nepoštovanje prema porodičnom stablu njihove majke – to ne vodi ničemu osim što decu vređa. Međutim, možete suditi o nedoličnom ili opasnom ponašanju ne pominjući bilo čija imena. Čak i kad se dete žali na nekog određenog člana porodice, mogu li vam savetovati da ne iznosite svoje mišljenje o toj osobi? Samo nastavite sa analiziranjem nekog postupka.

Izgubljeni i pronađeni

Nepoštovanje se previše lako javlja. Deca imaju DNK i vas i svoje majke. Tu ništa ne možete učiniti, čak i ako je vaš odnos sa njihovom majkom problematičan ili je trajno okončan. Zato nemojte pokazivati nepoštovanje prema porodičnom stablu njihove majke – to ne vodi ničemu osim što decu vređa. Međutim, možete suditi o nedoličnom ili opasnom ponašanju ne pominjući bilo čija imena. Čak i kad se dete žali na nekog određenog člana porodice, mogu li vam savetovati da ne iznosite svoje mišljenje o toj osobi? Samo nastavite sa analiziranjem nekog postupka.