Kategorija psihologija

psihologija

Psihologija kao nauka bavi se izučavanjem čovekove duše (na grčkom: „psihe“). Savremena istraživanja upućuju nas na neophodnost holističkog, celovitog pristupa u nauci koji podrazumeva istovremeno obraćanje pažnje na fizički, psihički i duhovni aspekt čovekovog bića. Duhovna dimenzija čovekovog bića utiče…