Put Hristu

put mira

Audio knjiga

put hristu

Ova knjiga usmerava na Isusa kao na Jedinog koji može da zadovolji potrebe ljudskog bića, a korake onog koji sumnja i koji se spotiče uputi na „put mira“.

PUT HRISTU
1. Božija ljubav prema čoveku
2. Grešniku je potreban Hrist
3. Pokajanje
4. Priznanje
5. Posvećenje
6. Vera i primanje
7. Pravi Hristovi sledbenici
8. Rastenje u Hristu
9. Život i rad
10. Poznavanje Boga
11. Molitva kao prednost
12. Šta da činimo sa sumnjom
13. Radosni u Gospdu