VESTI & AKTUELNOSTI

IZA KULISA

POREKLO ZLA

Mnogi, razmišljajući o pore klu greha i razlogu njegovog postojanja, osta ju veoma zbunjeni. Oni vide delovanje zla, i njegove strašne…

ZAŠTO JE DOPUŠTENA POJAVA GREHA?

Bog je ljubav.« (1. Jovanova 4,16) Ljubav je Njegova priroda, Njegov zakon. Tako je uvek bilo i tako će uvek biti. »Visoki i uzvišeni, koji živi u…

KADA VLADA TAMA

Velika tama spustila se na naš svet. Moćne nacije pripremaju se za rat koji lako može da uništi sadašnju civilizaciju. Veliki deo hrišćanskog …