Bitka za Bibliju

(Dejvid Maršal)

Uvek je bila kontroverzna. Bacali su u zatvor ljude koji su je čitali. Ubijali su one koji su je prevodili. Zabranjivali su je i spaljivali oni koji su se plašili njenog uticaja. Jednom je opisana kao „najsubverzivnija knjiga koja postoji“.

Bila je ismevana, rugali su joj se; osuđivana je i bacana u plamen više od bilo koje druge knjige…

PISMO O TOLERANCIJI

(Džon Lok)

U naše vreme fundamentalizovanja religija u svetu, ovaj esej je više nego dragocen. Tolerancija je ključna kategorija Lokove političke filozofije. Protivstavljajući se pogledima koje je Tomas Hobs izneo u delu Levijatan, autor efikasno argumentuje u prilog novim odnosima između religije i vlasti, kao i između različitih religija, posebno između hrišćanskih crkava. Lokov odgovor na sukobe i raskole jeste tolerancija. Samo religija koja uključuje toleranciju može opstati. Isto važi i za državu.