Sveto pismo

NAJPRODAVANIJA I NAjVIŠE ŠTAMPANA KNJIGA. SAZNAJTE I VI ZAŠTO!!!

Biblija je Božje pismo upućeno ljudskoj porodici i ona nam iznosi šta je Bog učinio, šta čini i šta će učiniti za pali ljudski rod. Ona je istorija o spasenju kroz Isusa Hrista koji je središte cele Biblije. Hristos i Biblija su tako usko povezani u ostvarenju plana spasenja da se oboje nazivaju „Reč“. Blagodat ili milost koja deluje kroz Božju Reč, ostvaruje preobraženje u čoveku obnavljanjem njegovog uma i vraća ga u prvobitni odnos sa Bogom. Jedino nam Biblija iznosi Božji plan o vraćanju čoveka u prvobitni položaj pre pada u greh. Reč biblia je izvedena od grčke reči u množini ta biblia koja označava zbirku knjižica.

Audio biblija na srpskom

Stari i novi zavet

Stari zavet

prva knjiga

Mojsijeva

druga knjiga

Mojsijeva

treća knjiga

Mojsijeva

četvrta knjiga

Mojsijeva

peta knjiga

Mojsijeva

Knjiga

isusa navina

Knjiga

o sudijama

Knjiga

o ruti

prva Knjiga

samuilova

Druga Knjiga

samuilova

prva Knjiga

o carevima

Druga Knjiga

o carevima

prva Knjiga

dnevnika

Druga Knjiga

dnevnika

Knjiga

jezdirina

Knjiga

nemijina

Knjiga

o Jestiri

Knjiga o Jovu

Knjiga

o Jovu

Psalmi Davidovi

Psalmi

Davidovi

Priče Solomunove

Priče

Solomunove

Knjiga Propovednikova

Knjiga

propovednikova

Pesma

nad pesmama

Knjiga proroka Isaije

knjiga

proroka isaije

knjiga

proroka jeremije

Plač Jeremijin

Plač

Jeremijin

Knjiga proroka Jezekilja

Knjiga

proroka jezekilja

Knjiga

proroka danila

Knjiga

proroka osije

Knjiga proroka Joila

knjiga

proroka joila

knjiga

proroka amosa

Knjiga proroka Avdija

Knjiga

proroka Avdija

Knjiga proroka Jone

Knjiga

proroka Jone

Knjiga proroka Miheja

Knjiga

Proroka Miheja

Knjiga

Proroka Nauma

Knjiga proroka Avakuma

knjiga

proroka Avakuma

Knjiga proroka Sofonija

knjiga

proroka sofonije

Knjiga proroka Ageja

Knjiga

proroka Ageja

Knjiga

proroka zaharije

Knjiga

Proroka Malahije

Novi zavet

Jevanđelje po Mateju

Jevanđelje

po mateju

jevanđelje

po marku

jevanđelje

po luci

Jevanđelje po Jovanu

jevanđelje

po jovanu

dela

apostolska

Poslanica Rimljanima

Poslanica

Rimljanima

Prva poslanica

Korinćanima

Druga poslanica

Korinćanima

Poslanica Galatima

Poslanica

Galatima

Poslanica

Efescima

Poslanica

Filibljanima

Poslanica Kolašanima

Poslanica

Kološanima

Prva-poslanica-Solunjanima

Prva poslanica

Solunjanima

Druga-poslanica-Solunjanima

Druga poslanica

Solunjanima

Prva poslanica Timoteju

Prva poslanica

Timoteju

Druga poslanica Timoteju

Druga poslanica

Timoteju

poslanica

titu

Poslanica Filimonu

Poslanica

Filimonu

poslanica

Jevrejima

Poslanica Jakovljeva

poslanica

Jakovljeva

Prva poslanica

Petrova

Druga poslanica

Petrova

Prva poslanica Jovanova

Prva poslanica

Jovanova

Druga Poslanica

Jovanova

Treća poslanica

Jovanova

poslanica

Judina

Otkrivenje

Jovanovo