VESTI & AKTUELNOSTI

brak i porodica

Odnos oca i dece

Dobar odnos oca sa svojom decom deci donosi zadovoljstvo, a ocu smanjuje teskobu. Ali za tu vezu nije odgovorno dete. Očevi, mogu li da vam kažem kako na…