VESTI & AKTUELNOSTI

Duhovnost

Okultizam

Pojam okultizam dolazi od lat. riječi occultus koja znači tajni, skriven. Danas se ovaj izraz prvenstveno koristi da bi se označile pojave koje spadaju u područje magije, spiritizma, vradžbina, ezoterije, ali i mnoge druge aktivnosti koje više ili manje zadiru u…

TAJNA SMISLA ŽIVOTA

Čovečanstvo se u svojoj prošlosti susretalo sa mnogim tajnama. Uz pomoć nauke, mnoge misterije koje su ljude mučile hiljadama godina, danas su razriješene. Ali, ostaje jedna enigma koja izgleda …

PRIRODA ČOVEKA

Čovekova osnovna osobina jeste njegova egzistencija, to jest, da je živ, da postoji. Jedna od osnovnih radosti u našem bitisanju jeste radost zbog svesti o vlastitom postojanju. Zato je pitanje: može li čovek večno postojati, ili se njegova egzistencija…

Zašto je prva Božja zapovest tako važna?

Prva Božja zapovest sadrži jednu slatku tajnu, ali to nije tajna koju Bog nikad nije nameravao da nam otkrije. To je tajna koju mi sami nismo hteli da otkrijemo…

PLEMENIT ŽIVOT I ŽIVOTNA SREĆA

Duboko u čoveka, usađena je čežnja za srećom. Ona je suštinska potreba svakog ljudskog bića i sasvim je normalno da nastojimo da je zadovoljimo…

Ispunjenje vaših najdubljih potreba

Da li vam je ikad došlo da odustanete od svega? Ipak, znajte da imate Prijatelja koji vam može pomoći da nađete mir u ovom turbulentnom svetu….

ZAŠTO JE DOPUŠTENA POJAVA GREHA?

Bog je ljubav.« (1. Jovanova 4,16) Ljubav je Njegova priroda, Njegov zakon. Tako je uvek bilo i tako će uvek biti. »Visoki i uzvišeni, koji živi u…

bliži od anđela

Careva nevesta je carica. Na osnovu njihove bračne veze, sve bogatstvo i sva vlast u carstvu pripadaju njoj kao i njemu. Pa ipak, ako se udala iz…

Blago sirmošnima duhom jer je njihovo carstvo nebesko

Kao nešto strano i novo odjeknule su ove reči u ušima iznenađenog mnoštva. Takvo učenje bilo je suprotno svemu što su dosad čuli…

Blago onima koji plaču jer će se utešiti

Plač, koji je ovde pomenut, predstavlja iskreno žaljenje zbog greha. Isus kaže: „I kad Ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi.« (Jovan 12, 32) …